| Pengenalan | Pengarah Syarikat | Alamat | Staff | Perkhidmatan | Pengalaman | Kelayakkan | Peralatan | Perunding Bersekutu | e-Pertanyaan | Peta Laman |

 

 

                 PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

                 Wira Ukur Consultant menawarkan perkhidmatan pengkhususan seperti  :

                 1. Perkhidmatan perunding pembangunan hartatanah dan perancangan fizikal.

 

 

                   2. Ukuran topografi untuk kerja-kerja kejuteraan

 

 

                   3. Ukuran hidrografi

 

 

 

                4. Ukuran geodetic untuk titik kawalan trigonometri dan penyelarasan jitu.

 

                                        

 

                    5. Ukuran perlombongan

 

                     6. Pemetaan dari foto udara

 

                     7. Sistem Informasi Geografik{GIS}   

                        

                      8. Ukuran geodetic untuk titik kawalan trigonometri dan penyelarasan jitu.

 

                      9. Ukuran kadestera untuk hakmilik tanah dan hakmilik strata.

 

Juru ukur tanah berlesen :  www.wiraukur.com : Licensed land surveyor

::::: Sebarang Pertanyaan Sila  Emailkan Kepada  Kami  : info@wiraukur.com :::::

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

      2007 WIRA UKUR CONSULTANT. All rights reserved.Best view 800x600 with Internet Explorer 5.0 and above. Designed by : Webmaster